Προϊόν στην κατηγορία: Απολυμαντικά/Καθαριστικά Εργαλείων & Επιφανειών ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Εξοπλισμός / Βοηθητικά Εξαρτήματα / WIPES

Δοχείο Απολύμανσης Χειρουργικών Εργαλείων

Δοχείο Απολύμανσης Χειρουργικών Εργαλείων σε 4 μεγέθη:

  • 1 Lt
  • 3Lt
  • 5Lt
  • 10Lt