Η FBServices ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο FBServices ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2008. Πρόκειται για μία δυναμική και καινοτόμο επιχείρηση με το αντικείμενο εργασιών της να συνίσταται στα εξής:

  • -Εμπορία φαρμακευτικών-ιατροτεχνολογικών–καλλυντικών -παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών καθαρισμού. 
  • -Σχεδιασμός ,παραγωγή και διάθεση της νέας σειράς δερμοκαλλυντικών και αντισηπτικών προϊόντων ΒΑΚΤΙWASH. Το εμπορικό όνομα των  προϊόντων  της σειράς  ΒΑΚΤΙWASH είναι κατοχυρωμένο και τα προϊόντα  είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα, δερματολογικούς  ελέγχους  και     tests αποτελεσματικότητας  στη Γερμανία.

Η FBServices στεγάζεται και δραστηριοποιείται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις επί της οδού Ραβινέ 11 - 13 στην Αθήνα. Η άσκηση των δραστηριοτήτων της FBServices πραγματοποιείται με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικά μεθόδους, καθώς η εταιρεία διαθέτει τις ανάλογες υποδομές (εγκαταστάσεις – εξοπλισμός), έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015, και σύμωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας που αφορά την διανομή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η FBServices ακολουθώντας τις τάσεις και τις παγκόσμιες εξελίξεις στον χώρο της, εξασφάλισε την εδραίωση της στην αγορά, έχοντας συνάψει συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού ενώ παράλληλα εξάγει κάτω απο την δική της ετικέτα καθώς και Private Label.

Ως συνέπεια της επίμονης προσπάθειας η FBServices διαθέτει σήμερα σημαντικό πελατολόγιο, άριστο όνομα και αναγνωρίσιμη εμπορική επωνυμία σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.