Προϊόν στην κατηγορία: Εξοπλισμός

Υγιεινή Αντισηψία Χεριών

Η υγιεινή αντισηψία των χεριών αποτελεί το πιο αποτελεσματικό  μέτρο για την αποφυγή και πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων με επαφή. Η πρακτική αυτή ακολουθείται σε διάφορους τομείς, όπως οι υγειονομικές μονάδες, τα νοσοκομεία, οι εργασιακοί χώροι και γενικότερα σε οποιαδήποτε περιοχή  υπάρχει ανάγκη για υψηλής υγιεινής περιβάλλον.

Το πρότυπο EN1500 ορίζει τη διαδικασία της υγιεινής αντισηψίας των χεριών και καθορίζει την αποτελεσματικότητα των  απολυμαντικών προϊόντων. Σύμφωνα με το πρότυπο, για να θεωρηθεί ένα προϊόν αντισηψίας αποτελεσματικό , πρέπει να μειώσει τον αρχικό πληθυσμό   των μικροοργανισμών στα χέρια κατά 99,9% μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η διαδικασία της υγιεινής αντισηψίας των χεριών σύμφωνα με το πρότυπο EN1500 περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Εφαρμογή του απολυμαντικού προϊόντος: Αρχικά, πρέπει να απλώσετε μια κατάλληλη ποσότητα απολυμαντικού προϊόντος στην παλάμη σας. Το προϊόν πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δραστικά συστατικά που καταπολεμούν τους μικροοργανισμούς.
  2. Κάλυψη όλων των επιφανειών των χεριών: Στη συνέχεια, τρίβετε τις παλάμες μαζί και καλύπτετε όλες τις επιφάνειες των χεριών σας, συμπεριλαμβανομένων των παλαμών, των δακτύλων, των αρθρώσεων και της πλάτης των χεριών.
  3. Τρίψιμο για καθορισμένο χρονικό διάστημα: Πρέπει να συνεχίσετε το τρίψιμο των χεριών για τον καθορισμένο χρόνο που αναφέρεται στις οδηγίες του απολυμαντικού προϊόντος. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα απολυμαντικά συστατικά έχουν αρκετό χρόνο για να δράσουν ενάντια στους μικροοργανισμούς.
  4. Στέγνωμα των χεριών: Αφού ολοκληρώσετε το τρίψιμο, πρέπει να αφήσετε τα χέρια σας να στεγνώσουν φυσικά. Αποφύγετε τη χρήση πετσέτας για το στέγνωμα, καθώς μπορεί να μεταφέρει μικροοργανισμούς.

Η συμμόρφωση με το πρότυπο EN1500 εξασφαλίζει ότι η διαδικασία υγιεινής αντισηψίας των χεριών είναι αποτελεσματική και προστατεύει από τη μετάδοση μικροοργανισμών. Η εφαρμογή του προτύπου απαιτεί τη χρήση απολυμαντικών προϊόντων που το πληρούν .

Είναι σημαντικό να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των απολυμαντικών προϊόντων και να γίνεται πλήρης κάλυψη όλων των επιφανειών των χεριών. Η κατάλληλη διάρκεια της εφαρμογής εξασφαλίζει την αποτελεσματική αντισηψία των χεριών. Επιπλέον, η ρουτίνα της υγιεινής αντισηψίας των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται πριν και μετά από επαφές με ασθενείς, πριν από την προετοιμασία φαγητού, μετά από επίσκεψη σε δημόσιους χώρους και γενικά όποτε και όπου  υπάρχει πιθανότητα έκθεσης σε μικροοργανισμούς.

Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η συνεχής εκπαίδευση και επίγνωση των ανθρώπων για τη σωστή εφαρμογή της υγιεινής αντισηψίας των χεριών, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης των μικροβιακών λοιμώξεων και ασθενειών.