Προϊόν στην κατηγορία: Απολύμανση Πισίνας

Ταινίες μέτρησης “3 σε 1”

Ταινίες μέτρησης “3 σε 1”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι ταινίες μέτρησης “3 σε 1” προορίζονται για γρήγορο και ταυτόχρονο προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε χλώριο, του επιπέδου pH και της ολικής αλκαλικότητας στην πισίνα.

Το κιτ αποτελείται από ένα δοχείο με 50 ταινίες για ταυτόχρονη ανίχνευση των τριών ενδείξεων στο νερό της πισίνας σας. Κάθε λωρίδα έχει τρεις περιοχές ένδειξης. Οι μετρήσεις γίνονται εμποτίζοντας τη λωρίδα στο νερό για αρκετά δευτερόλεπτα και συγκρίνοντας τις περιοχές ένδειξης με την έγχρωμη κλίμακα στο δοχείο. Το επίπεδο χλωρίου και η ολική αλκαλικότητα μετρώνται σε μέρη ανά εκατομμύριο – ppm (mg/l) και το επίπεδο pH του νερού – σε μονάδες pH. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιάλη των 50 ταινιών