Προϊόν στην κατηγορία: Απολυμαντικά/Καθαριστικά Εργαλείων & Επιφανειών ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ιατρικός Τομέας

QUARTYSEPT

Έτοιμο προς χρήση, Αλκοολούχο απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  

 Το  Quartysept  προορίζεται για την γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η μορφή Spray  επιτρέπει  την εύκολη απολύμανση ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων και μικρών επιφανειών, εργαλείων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Οι απολυμασμένες επιφάνειες καθώς και τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά το χρόνο δράσης χωρίς ξέπλυμα με νερό.

Το Quartysept είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλδεϋδες, φαινόλες. Είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός αλκοολών και τεταρτοταγών ενώσεων αμμωνίου που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα. Το προϊόν δεν βλάπτει τις επιφάνειες πού είναι ανθεκτικές στην αλκοόλη και είναι συμβατό με αρκετά υλικά. Το προϊόν  δεν έχει καμία επίδραση ερεθισμού ακόμα και μετά από επανειλημμένη χρήση.

Εμφάνιση         Διαυγές υγρό διάλυμα με ελαφρά ευχάριστο άρωμα.

pH                    5.5 – 7.5 (20ºC)

Συσκευασίες: 1000 ml  Spray

Κατεβάστε το έντυπο εδώ