Προϊόν στην κατηγορία: Απολυμαντικά/Καθαριστικά Εργαλείων & Επιφανειών ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ιατρικός Τομέας

SEPTOQUAT AM MD RFU

SEPTOQUAT AM (MD) RFU

Έτοιμο προς χρήση, Ελεύθερο αλκοολών και αλδεϋδών καθαριστικό  απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών ιατροτεχνολογικών  βοηθημάτων και εξοπλισμού.

Το Septoquat AM (MD) RFU προορίζεται για τον καθαρισμό και την γρήγορη απολύμανση ευαίσθητων και μη ανθεκτικών στην αλκοόλη ,επιφανειών ιατροτεχνολογικών  βοηθημάτων και εξοπλισμού όπως ψηφιακές οθόνες, τροχήλατα, θερμοκοιτίδες, ασθενοφόρα, συσκευές υπερήχων, λάμπες χειρουργείων κλπ. Η μορφή Spray του προϊόντος , επιτρέπει  την εύκολη απολύμανση ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων  επιφανειών και   ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού.

Οι απολυμασμένες  επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά το χρόνο δράσης. Το Septoquat AM (MD) RFU είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλκοόλες, αλδεΰδες, και φαινόλες .

Είναι ένας ισορροπημένος συνεργικός συνδυασμός αμινών και τεταρτοταγών αμμωνιακών αλάτων που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα. Το προϊόν δεν βλάπτει τις επιφάνειες και είναι συμβατό με όλα τα  υλικά.

Εμφάνιση         Διαυγές υγρό διάλυμα με ελαφρά ευχάριστο άρωμα.

pH                    9,4 – 9,6

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        1000ml spray .

Κατεβάστε το έντυπο του προϊόντος εδώ.