Προϊόν στην κατηγορία: Απολυμαντικά/Καθαριστικά Εργαλείων & Επιφανειών ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ιατρικός Τομέας

SEPTOQUAT AM MD

SEPTOQUAT AM MD

Πυκνό διάλυμα ελεύθερο αλδεϋδών για την απολύμανση και καθαρισμό επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων, ενδοσκοπίων  και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Το Septoquat AM MD προορίζεται για την απολύμανση και τον καθαρισμό (προ της αποστείρωσης) των χειρουργικών και άλλων ιατρικών και οδοντιατρικών εργαλείων , ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και θερμοευαίσθητων εργαλείων όπως εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια.

Χρησιμοποιείται επίσης για την τελική απολύμανση των μη επεμβατικών εργαλείων καθώς και των ιατροτεχνολογικών συσκευών συμπεριλαμβανομένων και των θερμοκοιτίδων.Το Septoquat  AM MD είναι επίσης κατάλληλο και για χρήση σε συσκευές υπερήχων.

Το Septoquat AM MD έχει ως δραστικές ουσίες  έναν συνδυασμό αλκυλαμινών,  τεταρτοταγών αλάτων αμμωνίου και επιφανειοδραστικών ουσιών. Είναι ελεύθερο αλδεϋδών, φαινολών και χλωρίου. Σε σχετικά χαμηλές αραιώσεις, το διάλυμα έχει ένα μεγάλο φάσμα δράσης. Το οργανικό φορτίο, δεν επηρεάζει την δραστικότητα του έτοιμου για χρήση προϊόντος. Το Septoquat AM MD έχει πολύ ισχυρές καθαριστικές ιδιότητες. Αποτρέπει τη δημιουργία biofilm  στην επιφάνεια των εργαλείων. Οι  πρωτεΐνες απομακρύνονται εύκολα από τις επιφάνειες.

Το Septoquat AM MD έχει εξαιρετική συμβατότητα με τα υλικά, και εξαιρετικά  σπάνιες  πιθανότητες  εμφάνισης αλλεργιών κατά τη χρήση. 

Εμφάνιση                     Ελαφρά κίτρινο υγρό διάλυμα

pH  πυκνού διαλύματος          9.5 –  10.5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :         250ml, 1000ml & 5Lt.

Κατεβάστε το έντυπο του προϊόντος εδώ.