Προϊόν στην κατηγορία: Απολυμαντικά/Καθαριστικά Εργαλείων & Επιφανειών ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ιατρικός Τομέας

ZHIVASEPT RAPID MD

Zhivasept Rapid MD

Έτοιμο προς χρήση, Αλκοολούχο απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων και Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Το Zhivasept Rapid MD προορίζεται για την γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η μορφή Spray , επιτρέπει  την εύκολη απολύμανση ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων και μικρών επιφανειών, εργαλείων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι απολυμασμένες επιφάνειες καθώς και τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά το χρόνο δράσης χωρίς να απαιτείται  ξέπλυμα με νερό.

Το Zhivasept Rapid MD είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλδεϋδες, φαινόλες και τεταρτοταγών ενώσεων αμμωνίου. Είναι ένας ισορροπημένος  συνδυασμός αλκοολών που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα. Το παρασκεύασμα δεν βλάπτει τις επιφάνειες ανθεκτικές στην αλκοόλη και είναι συμβατό με διαφορετικά υλικά. Το προϊόν  δεν έχει καμία επίδραση ερεθισμού ακόμα και μετά από επανειλημμένη χρήση.

Εμφάνιση         Διαυγές υγρό διάλυμα με ελαφρά ευχάριστο άρωμα.

pH                    5.5 – 7.0

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:       1000ml spray .

Κατεβάστε το έντυπο του προϊόντος εδώ.