Προϊόν στην κατηγορία: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ιατρικός Τομέας

SEPTOQUAT AM MD RFU

SEPTOQUAT AM (MD) RFU

Έτοιμο προς χρήση, Ελεύθερο αλκοολών και αλδεϋδών καθαριστικό  απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών ιατροτεχνολογικών  βοηθημάτων και εξοπλισμού.

Το Septoquat AM (MD)  RFU προορίζεται για τον καθαρισμό και την γρήγορη απολύμανση ευαίσθητων και μη ανθεκτικών στην αλκοόλη ,επιφανειών ιατροτεχνολογικών  βοηθημάτων και εξοπλισμού όπως ψηφιακές οθόνες, τροχήλατα, θερμοκοιτίδες, ασθενοφόρα, συσκευές υπερήχων, λάμπες χειρουργείων κλπ.Η μορφή Spray του διαλύματος, επιτρέπει  την εύκολη απολύμανση ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων  επιφανειών και   ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού.
Οι απολυμασμένες  επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά το χρόνο δράσης .Το Septoquat AM  (MD) RFU είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλκοόλες, αλδεϋδες, και φαινόλες . Είναι ένας ισορροπημένος συνεργικός συνδυασμός αμινών και τεταρτοταγών αμμωνιακών αλάτων  που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα. Το προϊόν   δεν βλάπτει τις επιφάνειες και είναι συμβατό με όλα τα  υλικά.

Εμφάνιση         Διαυγές υγρό διάλυμα με ελαφρά ευχάριστο άρωμα.

pH                    9,4 – 9,6

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1000ml.

Κατεβάστε το έντυπο του προϊόντος εδώ.