Προϊόν στην κατηγορία: DRY ICE GRIT BLASTING

DRY ICE GRIT BLASTING

Η FBS Dry Ice Blasting Solutions έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής εναλλακτικών καινοτόμων μεθόδων καθαρισμού επιφανειών στοχεύοντας στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και βοηθώντας παράλληλα την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από άλλες τυπικές μεθόδους καθαρισμού.

Η τεχνογνωσία και εξειδίκευση της FBS Dry Ice Blasting Solutions όσον αφορά τον καθαρισμό με ξηρό πάγο στην βιομηχανία βασίζεται στην εμπειρία των εργασιών που έχει εκτελέσει, στην συνεχόμενη αναζήτηση πληροφοριών για καινοτόμες εφαρμογές καθαρισμού, καθώς και στην επικοινωνία και συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού που εφαρμόζουν την παγοβολή ή κατασκευάζουν μηχανήματα παγοβολής.

Στα πλαίσια της διερεύνησης και εξέλιξης των μεθόδων καθαρισμού η FBS Dry Ice Blasting Solutions έχει προσθέσει από τον Σεπτέμβριο του 2016 την μέθοδο DRY ICE GRIT BLASTING.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται μόνο από την FBS Dry Ice Blasting Solutions στην Ελλάδα.

Η μέθοδος αυτή έχει την δυνατότητα καθαρισμού μεταλλικών επιφανειών από χρώματα, καλαμίνα, βαριά οξείδωση κ.α. έχοντας τα ίδια αποτελέσματα σε επίπεδο καθαρότητας μετάλλου όσο η κοινή αμμοβολή βάσει British Standard BS4232, Swedish Standard Sa 2.5, SSPC Codes SSPC.SP10 (βάσει του προτύπου αμμοβολής ISO 8501-1). Η χαμηλή θερμοκρασία του ξηρού πάγου (ψυχρό σόκ στην επιφάνεια) σε συνδυασμό με την σκληρότητα του υαλοσφαιριδίου (6 Mohs) προσφέρει βαθύ καθαρισμό χωρίς να επηρεάζει το πάχος/διάσταση του μετάλλου, χωρίς να δημιουργεί μεγάλη τραχύτητα στην μεταλλική επιφάνεια και με ελάχιστα δευτερογενή κατάλοιπα. Αυτή η μέθοδος καθαρισμού μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικό περιβάλλον όπως λιμάνια (γερανούς, δικτυώματα, γερανογέφυρες κ.α.), σε πλατφόρμες πετρελαίου, κλειστούς χώρους (δεξαμενές, λέβητες, κ.α.), στροφεία/τουρμπίνες και εξαρτήματα ατμού μονάδων παραγωγής ρεύματος, κολλήσεις μετάλλων για έλεγχο ρωγμών, όπου η κοινή αμμοβολή απαγορεύεται λόγω δημιουργίας σκόνης και μεγάλης ποσότητας κατάλοιπων. 

Η μέθοδος DRY ICE GRIT BLASTING παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Δεν δημιουργεί σκόνη όπως η κοινή αμμοβολή, είναι μη επιβλαβές για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντα χώρου και δεν χρειάζεται χρήση σκάφανδρου αμμοβολής.
 • Το επίπεδο καθαρισμού της μεταλλικής επιφάνειας είναι όσο της κοινής αμμοβολής, βάσει British Standard BS4232, Swedish Standard Sa 2.5, SSPC Codes SSPC.SP10 (βάσει του προτύπου αμμοβολής ISO 8501-1)  
 •  Τα δευτερογενή κατάλοιπα (υαλοσφαιρίδιο) είναι ελάχιστα από 15kg/h-25kg/h ενώ της κοινής αμμοβολής από 150kg/h-250kg/h, ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται με την πρόσκρουση στην επιφάνεια.
 • Μας δύνεται η δυνατότητα μίξης του ξηρού πάγου με οποιοδήποτε άλλο υλικό απόξεσης, επιλέγοντας ανάλογα με την εφαρμογή.
 • Δεν δημιουργεί μεγάλη τραχύτητα στην μεταλλική επιφάνεια λόγω της μορφής του υαλοσφαιριδίου (σφαιριώδες και όχι γωνιώδες) και χαμηλής σκληρότητας του ξηρού πάγου (1,5-2Mohs).
 • Αφήνει την επιφάνεια καθαρή και στεγνή έτοιμη για βαφή χωρίς να χρειάζεται μεγάλος χρόνος καθαρισμού όσο στην κοινή αμμοβολή από δευτερογενή κατάλοιπα.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε ρύπους που δυσκολεύεται η παγοβολή, όπως εποξειδικά χρώματα, καλαμίνα κ.α.
 • Η ποσότητα υλικού μίξης είναι ελάχιστη (15kg/h-25kg/h) σε σχέση με την κοινή αμμοβολή (150kg/h-250kg/h) και είναι 1:10.  
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με κοιλότητες που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η κοινή αμμοβολή.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε κλειστούς χώρους, όπως λέβητες, δεξαμενές, βυτία κ.α.
 • Μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή αμμοβολή σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές.

Click on for Presentation video   

Click on for   FBS official flyer

 

social-facebook-button-blue-icon YouTube-icon App-dropbox-icon images αρχείο λήψης linkedin-icon-logo-FBADE03110-seeklogo.com

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Βόλτσος Νικόλαος
FBS IKE (Dry Ice Blasting Dpt.)
Project Manager/Supervisor
Tel +30 2310 461877
Mobile +30 6988091739
Fax +30 2310 461872
Email: nikos.voltsos@fbservices.gr
web:www.fbservices.gr