Προϊόν στην κατηγορία: DRY ICE GRIT BLASTING

DRY ICE GRIT BLASTING

Η FBS Dry Ice Blasting Solutions έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής εναλλακτικών καινοτόμων μεθόδων καθαρισμού επιφανειών στοχεύοντας στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και βοηθώντας παράλληλα την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από άλλες τυπικές μεθόδους καθαρισμού.

Η τεχνογνωσία και εξειδίκευση της FBS Dry Ice Blasting Solutions όσον αφορά τον καθαρισμό με ξηρό πάγο στην βιομηχανία βασίζεται στην εμπειρία των εργασιών που έχει εκτελέσει, στην συνεχόμενη αναζήτηση πληροφοριών για καινοτόμες εφαρμογές καθαρισμού, καθώς και στην επικοινωνία και συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού που εφαρμόζουν την παγοβολή ή κατασκευάζουν μηχανήματα παγοβολής.

Στα πλαίσια της διερεύνησης και εξέλιξης των μεθόδων καθαρισμού η FBS Dry Ice Blasting Solutions έχει προσθέσει από τον Σεπτέμβριο του 2016 την μέθοδο DRY ICE GRIT BLASTING.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται μόνο από την FBS Dry Ice Blasting Solutions στην Ελλάδα.

Η μέθοδος αυτή έχει την δυνατότητα καθαρισμού μεταλλικών επιφανειών από εποξειδικά χρώματα, καλαμίνα, βαριά οξείδωση, βαριές επικαθίσεις κ.α. και γενικά όπου δυσκολεύεται η παγοβολή, έχοντας τα ίδια αποτελέσματα σε επίπεδο καθαρότητας μετάλλου όσο η κοινή αμμοβολή βάσει British Standard BS4232, Swedish Standard Sa 2.5, SSPC Codes SSPC.SP10 (βάσει του προτύπου αμμοβολής ISO 8501-1) και προετοιμάζοντας την επιφάνεια για βαφή. Η χαμηλή θερμοκρασία του ξηρού πάγου (ψυχρό σοκ στην επιφάνεια) σε συνδυασμό με την σκληρότητα του υαλοσφαιριδίου (6 Mohs) προσφέρει καθαρισμό χωρίς να επηρεάζει το πάχος/διάσταση του μετάλλου, χωρίς να τραυματίζει την επιφάνεια και με ελάχιστα δευτερογενή κατάλοιπα. Αυτή η μέθοδος καθαρισμού μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικό περιβάλλον όπως λιμάνια (γερανούς, δικτυώματα, γερανογέφυρες κ.α.), σε πλατφόρμες πετρελαίου, κλειστούς χώρους (δεξαμενές, λέβητες, κ.α.), στροφεία/τουρμπίνες και εξαρτήματα ατμού μονάδων παραγωγής ρεύματος, σε κολλήσεις μετάλλων για έλεγχο ρωγμών, όπου η κοινή αμμοβολή απαγορεύεται λόγω δημιουργίας σκόνης και μεγάλης ποσότητας κατάλοιπων. 

Η μέθοδος DRY ICE GRIT BLASTING παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Δεν δημιουργεί σκόνη όπως η κοινή αμμοβολή, είναι μη επιβλαβές για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντα χώρου λόγω των ελάχιστων δευτερογενών κατάλοιπων και δεν χρειάζεται χρήση σκάφανδρου αμμοβολής από τον χειριστή.
 • Το επίπεδο καθαρισμού της μεταλλικής επιφάνειας είναι όσο της κοινής αμμοβολής, βάσει British Standard BS4232, Swedish Standard Sa 2.5, SSPC Codes SSPC.SP10 (βάσει του προτύπου αμμοβολής ISO 8501-1). 
 •  Τα δευτερογενή κατάλοιπα (υαλοσφαιρίδιο) είναι ελάχιστα από 15-25kg/h ενώ της κοινής αμμοβολής από 200-300kg/h, ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται με την πρόσκρουση στην επιφάνεια.
 • Υπάρχει η δυνατότητα μίξης του ξηρού πάγου με οποιοδήποτε άλλο υλικό απόξεσης θελήσουμε, επιλέγοντας ανάλογα με την εφαρμογή.
 • Δεν τραυματίζει την επιφάνεια λόγω της δυνατότητας επιλογής όποιου αποξεστικού μέσου θελήσουμε π.χ. το υαλοσφαιρίδιο είναι σε μορφής μπίλιας και όχι γωνιώδες. Επίσης ο ξηρός πάγος δεν τραυματίζει καμία επιφάνεια.
 • Αφήνει την επιφάνεια καθαρή και στεγνή έτοιμη για βαφή χωρίς να χρειάζεται μεγάλος χρόνος καθαρισμού δευτερογενών κατάλοιπων πριν την βαφή όπως στην κοινή αμμοβολή.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε ρύπους/επικαθίσεις που δυσκολεύεται η παγοβολή, όπως εποξειδικά χρώματα, καλαμίνα,  κ.α..
 • Μπορεί να συνδυαστεί σε καθαρισμούς με την παγοβολή προσαρμόζοντας το εξάρτημα και ακροφύσιο/πιστόλι στο μηχάνημα της παγοβολής σε λίγα δευτερόλεπτα.
 • Η ποσότητα υλικού μίξης είναι ελάχιστη (15-25kg/h) σε σχέση με την κοινή αμμοβολή (200-300kg/h) και είναι αναλογικά 1:10. 
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε λιμάνια καθαρίζοντας γερανούς, δικτυώματα και σε κλειστούς χώρους, όπως λέβητες, δεξαμενές, βυτία κ.α..
 • Μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή αμμοβολή σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές.  

Click on for Presentation video   

Click on for   FBS official flyer

social-facebook-button-blue-icon YouTube-icon App-dropbox-icon images αρχείο λήψης linkedin-icon-logo-FBADE03110-seeklogo.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Βόλτσος Νικόλαος
FBS IKE (Dry Ice Blasting Dpt.)
Project Manager/Supervisor
Tel +30 2310 461877
Mobile +30 6988091739
Fax +30 2310 461872
Email: nikos.voltsos@fbservices.gr
web:www.fbservices.gr