Προϊόν στην κατηγορία: Uncategorized

DESCOSEPT PUR

Αλκοολούχο απολυμαντικό σπρέϋ ταχείας δράσης μικρών επιφανειών

  • Δεν αφήνει κατάλοιπα.
  • Ταχεία δράση.
  • Χωρίς άρωμα, κατάλληλο για άτομα με αλλεργίες.

Έτοιμο προς χρήση αλκοολούχο διάλυμα με αιθανόλη για την αποτελεσματική και ταχεία απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και όλων των επιφανειών.

Το DESCOSEPT PUR είναι κατάλληλο για την  απολύμανση επιφανειών και βιομηχανιών τροφίμων και μαζικής εστίασης.

Φάσμα Δράσης:Βακτηριοκτόνο συμπ. MRSA, μυκητοκτόνο, σύμφωνα με VAH/DGHM/EN 1276/EN 1650/EN 13697Φυματιοκτόνο συμφ. με ΕΝ 14348Δραστικό ενάντια όλων των κεκαλυμμένων ιών συμπ. Ηπατίτιδας Β/HIV/ Ηπατίτιδας C

Ιοκτόνο συμπ. Rota virus/Noro virus συμφ. με EN 14476

Δραστικές ουσίες σε 100g                                  45.0g Ethanol

 

 

 

 

 

Κατεβάστε το έντυπο του προϊόντος εδώ.