Προϊόν στην κατηγορία: Uncategorized

CLEANISEPT WIPES

Υγρά μαντήλια μιας χρήσεως, χωρίς αλκοόλη, για την ταχεία απολύμανση και καθαρισμό.

  • Ταχεία δράση, ιοκτόνο συμπ. ιούς Papova.
  • Εξαιρετική συμβατότητα υλικών.

Υγρά μαντήλια μιας χρήσεως, χωρίς αλκοόλη, για την ταχεία απολύμανση και καθαρισμό ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ευαίσθητου στην αλκοόλη αλλά και όλων των ειδών επιφανειών και εργαστηρίων.

Φάσμα δράσης:

Βακτηριοκτόνο συμπ. MRSA,   Μυκητοκτόνο σύμφωνα με VAH/DGHM

Δραστικό ενάντια όλων των κεκαλυμμένων ιών συμπερ. Ηπατίτιδας /HIV/Hπατίτιδα C

Ιοκτόνο συμπ. Rota virus/Papova/Polyoma virus συμφ. με EN 14476

Δραστικές ουσίες σε 100g  υγρού διαλύματος: 0,25Didecyldimethylammoniumchloride,                                                               0,5 Alkylbenzyldimethylammoniumchloride.

Κατεβάστε το έντυπο του προϊόντος εδώ.