Προϊόν στην κατηγορία: Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταρία  F.B.Services MON. EΠΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας όσον αφορά την διανομή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.